วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เติมความรู้สึกดีลงไปในหัวใจมากขึ้น...ความอ่อนแอจะค่อยๆจางหายไป...


ไม่มีความคิดเห็น: