วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สิ่งที่ทำให้ "เราทุกข์" ก็คือ "ภาพความสุข" ในความทรงจำ...


ไม่มีความคิดเห็น: