วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

เมื่อถึงคราวที่ต้องสิ้นสุด....ไม่นานเราจะพบจุดเริ่มต้นเสมอ


ไม่มีความคิดเห็น: