วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ถึงเดินช้าแต่ถ้าไม่เลิกเดิน . . . สักวันหนึ่งก็ต้องไปถึง . . .


ไม่มีความคิดเห็น: