วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เรียนรู้ที่จะปล่อย...เพื่อคอยดูคนที่รักเข้มแข็ง

ไม่มีความคิดเห็น: