วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

รักไม่ต้องพยายาม...ตัดใจต่างหากที่ต้องพยายาม...


ไม่มีความคิดเห็น: